Lupon tapa toimia

Luppo – Paluumatka työkykyyn ja työiloon

Kokonaisvaltainen toimintatapamme mahdollistaa kuntoutumista estävien ja hidastavien tekijöiden selvittämisen ja oivaltamisen. Paneudumme huolella syihin oireiden takana.

Me tiedämme, että monelle syvästi uupuneelle tai vammautuneelle työntekijälle, olemassaolevat kuntoutuspalvelut ovat liian vaativia. Siksi Luppo toimii turvallisena ja kannustavana ensimmäisenä kuntoutusaskeleena kuntoutumisen ja toipumisen polulla.

Luppo kuntouttaa asiakkaan toimintakykyä sille tasolle, jolla hän voi ottaa suoraan seuraavan askeleen joko  työ- tai koulutuspolulle. Tämä vapauttaa asiakkaan kuntoutuspalvelujen oravanpyörästä.

Luppo tarjoaa kokonaisvaltaisen
kuntoutuspaketin kustannustehokkaasti.

Luppo on 7 askelman polku työkaluineen. [TUTUSTU POLKUUN]
Ohjelmamme kattaa työkyvyn, terveyden, mielen ja merkityksen, aktiivisuuden ja vireen ylläpidon, levon ja palautumisen, ravinnon sekä luontoyhteyden.

Tilaaja saa meiltä asiakkaan elämään ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä kokonaisvaltaisen raportin. Se auttaa kohdentamaan asiakkaan kuntoutukseen liittyviä toimenpiteitä.

Koordinoimme hyvinvointipalvelut yhden luukun periaatteella, mikä säästää kuluissa. Hinnoittelemme läpinäkyvästi, joten palvelusta ei synny yllättäviä lisäkuluja. Palvelumme teho ja asiakkaan toimintakyvyn parantuminen on mitattavissa ja osoitettavissa.

Luppo on täsmäpalvelu asiakkaan todellisiin
ja todennettuihin tarpeisiin – siksi tehokas.

Luppo ei ole yhden koon palvelu, vaan räätälöimme sen tarkoituksenmukaisesti asiakkaan sen hetkiseen tilanteeseen ja tarpeeseen. Asiakkaan tarve kartoitetaan haastatteluin ja tutustumalla asiakkaan historiaan ja aiempiin toimenpiteisiin.

Noudatamme väistyvän ohjaajuuden periaatetta palvelun toteutuksessa. Tämä aktivoi asiakasta ottamaan vastuuta omasta toipumisestaan. Kunnioitamme asiakkaan valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta.

Luppo rakentaa tiekartan onnistumiselle.

Uupuneella on usein alentunut ammatillinen itsetunto ja kokemus merkityksettömyydestä. Siksi holistinen kuntoutuspolkumme hoitaa sekä kehoa että mieltä.

Moni kuntoutuja on jo  tuloksetta ollut jo useissa erilaisissa kokeilussa, kuten työkokeilussa tai osakuntoutuksessa. Luppo perehtyy huolellisesti asiakkaan tilanteeseen ja rakentaa asiakkaan kanssa tiekartan onnistua ja motivoitua. Tämän varmistaa monialainen ammattilaistiimimme.

Palvelumme vastaa tämän hetken hätähuutoon: työuupumisen ja mielenterveysongelmien lisääntymiseen sekä työikäisten heikentyneeseen palautumisen kykyyn.

Tutkimusten mukaan kuntoutusrahaa saaneista yli puolet siirtyi työeläkkeen saajiksi – siksi me Lupossa kiinnitämme erityistä huomiota kuntoutuksen tehokkuuteen.  Yhä useampi työkyvyttämyyseläkkeelle ajautunut on nuori: joka päivä kuusi nuorta jää työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien takia. Moni näistä olisi estettävissä.

Lupon palvelu mahdollistaa työelämässä pärjäämisen,
vaikka työkyky olisi heikentynyt.

Moniammatillisesti toteutettu kuntoutuksemme auttaa selättämään ja eheyttämään toimintakyvyn heikentymisen aiheuttamat vaikeudet, jolloin asiakas voi jatkaa työelämässä pidempään.

Kuntoutus mitoitetaan joustavasti tukemaan asiakkaan tarvetta, lain määrittämien reunaehtojen puitteissa.

Kuntoutus tukee myös arjen hallintaa. Luppo-päivissä on selkeä rytmi sekä arjen askareiden toiminnallistamista ja harjoittelua.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

7 askeleen ohjelmamme

1. Työkyky ja työnilo. Työ ei ole suorite, vaan osa kokonaisvaltaista toimintakykyä. Luppo valmentaa tunnistamaan työuupumuksen merkit ja syyt ajoissa sekä tarjoaa keinoja ja työkaluja vaikuttaa niihin itse. Näin ennaltaehkäistään uupumisen aiheuttamia vaurioita. Lupon kuntoutus on paluumatka työniloon ja työkykyyn.

2. Terveyden vahvistaminen. Työhönpaluun esteenä voi olla myös fyysinen este, esimerkiksi selkäkipu tai krooninen kipu. Kartoitamme syyt ICF:n luokituksella ja seuraamme toimintakyvyn palautumista. Käytössäsi ovat koulutetut fysioterapeutit, lääkäripalvelut ja ohjatut kuntoutuspalvelut. Kuntoutus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. jotta se vastaisi parhaiten juuri sen hetkisiä tarpeita.

3. Mieli ja merkitys. Haitallisten ja rajoittavien uskomusten purkaminen on tärkeä lähtökohta uudelle alulle ja elinvoimalle sekä terveille sosiaalisille suhteille.  Merkityksen löytäminen ja vahvistaminen on parasta lääkettä mielelle ja työnilolle. Annamme työkaluja oman itsen, elämäntilanteen ja sosiaalisten suhteiden tarkasteluun.

4. Aktiivisuus ja vire. Lupon ohjelma kannustaa aktiiviseen elämäntapaan työssä, arjessa ja vapaa-ajalla. Autamme löytämään sinulle parhaiten sopivat ja innostavimmat tavat nauttia ja hyötyä liikunnasta ja oppia ymmärtämään oman

5. Lepo, palautuminen ja  hyvät unitaidot. Uupunut ja uneton ihminen ei ole toimintakykyinen työssä ja arjessa. Unen puute alentaa työtehoa, itsehillintää ja mielialaa ja heikentää  työn laatua, oppimista ja muistia. Luppo tarjoaa hyvät fasiliteetit ja tuen hyvän levon ja unitaitojen palauttamiseen. Lupon unitaitokoulu on tässä tärkeä työkalu.

6. Ravinto. Lupossa tarjoilemme puhdasta ja värikästä lähiruokaa lämminhenkisissä tiloissa.  Luposta saat eväät ja valmennusta rennon ja terveellisen ruokavalion ylläpitämiseen.

7. Luontoyhteys.  Luonnossa olemisella on merkittäviä terveysvaikutuksia muun muassa verenpaineeseen, mielialaan, fyysisiin oireisiin  ja stressin lievittämiseen. Luontopalvelut ovat Lupon tarjonnan ydintä. 

Hyvinvointikonsepti Luppo
Kutomonkuja
30100 Forssa

Puhelin (03) 435 4665

Sähköpostiosoitteet:
minna.penttila@hotelliluppo.fi
joni.hernberg@hotelliluppo.fi

Ota yhteyttä ›

 

Etsitkö virkistys- ja majoituspalveluita? ›